Autoriteit Persoonsgegevens keurt werkwijzen MRDM goed

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aan Minister Bruins bevestigd dat MRDM conform AVG werkt en geen noodzaak ziet voor verder onderzoek. De AP trok deze conclusie nadat de toezichthouder MRDM heeft bevraagd over opslag van medische data in de cloud, naar aanleiding van berichtgeving hierover in verschillende media.     

MRDM is blij met deze conclusies van de AP. De bevestiging van de onafhankelijke toezichthouder dat MRDM aan de AVG voldoet sterkt ons, én de zorgorganisaties waarvoor we werken, in de keuzes die er zijn gemaakt rondom veilige verwerking van patiëntgegevens.      

Aanbevelingen aan Minister

Daarnaast heeft juridisch adviesbureau ICTRecht in opdracht van VWS, de risico’s onderzocht rondom het waarborgen van privacy bij het gebruik van cloudproviders voor het opslaan van medische data. Zij sluit in het rapport af met aanbevelingen voor (o.a.) afnemers van deze clouddiensten voor medische data. Deze aanbevelingen zijn door Minister Bruins overgenomen in een Kamerbrief. MRDM werkt reeds conform deze aanbevelingen.

Bewuste keuzes

Data speelt een belangrijke rol in het continu verbeteren en betaalbaar houden van de zorg. Veilige omgang met privacygevoelige data is daarbij essentieel. De conclusies van zowel de AP als ICTRecht sterken MRDM in de gehanteerde werkwijzen. We hechten veel waarde aan het blijven maken van bewuste keuzes op het gebied van privacy & security, en blijven ons daarom onverminderd inzetten om de veilige omgang met privacygevoelige data te borgen. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een mail naar servicedesk@mrdm.nl