Kwaliteits­registraties

Wij verzamelen, verwerken en analyseren op veilige wijze diverse nationale en internationale datasets over gezondheidsresultaten, zodat zorgverleners hun resultaten kunnen benchmarken en verbeteren.

  • Oncologie
  • Hart- en vaatziekten
  • Neurologie
  • Diabetes
  • Spijsvertering
  • Musculoskeletaal
200+
Zorgaanbieders
6500+
Gebruikers
1.5m+
Patiëntendossiers

Wij werken o.a. voor

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) is een not-for-profitorganisatie die voortkomt uit medische beroeps­organisaties. In nauwe samenwerking met alle nationale belanghebbenden in de gezondheidszorg, verzamelt en levert het DICA kwaliteitsinformatie aan en van medische professionals, patiënten en instellingen.

ICHOM is een non-profitorganisatie en onbetwiste autoriteit in het ontwikkelen van wereldwijde standaarden voor het meten van resultaten. ICHOM heeft 39 standaardsets gepubliceerd die +50% van de wereldwijde ziektelast dekken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een Nederlands kennis- en onderzoeksinstituut dat zich inzet voor de bevordering van de volksgezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving.

Een Europees Referentienetwerk (ERN) is een virtueel netwerk van zorg­aanbieders verspreid over Europa. Hun doel is complexe of zeldzame ziekten en aandoeningen aan te pakken die een zeer gespecialiseerde behandeling en een concentratie van kennis en middelen vereisen. ERN’s vergemakkelijken de uitwisseling van kennis tussen gezondheidswerkers over de grenzen heen.

Het doel van Paediatric Intensive Care Evaluatie is het opzetten van een permanente registratie van (geanonimiseerde) gegevens van kinderen op een intensive care, die inzicht geeft in de aard en ernst van hun ziekte, de behandeling en de uitkomst, die ook onderzoek na goedkeuring en met inachtneming van de afspraken in het Privacyreglement mogelijk maakt.

HemoNED is het Nederlands Hemofilie Register van mensen met hemofilie en aanverwante aandoeningen in Nederland. Het belangrijkste doel van het Register is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor deze groep mensen door gegevens over hun ziekte, behandeling en behandeluitkomsten doorlopend te registreren, samen te voegen en te vergelijken.


We beheren uitkomsten data voor deze zorginstellingen

ICHOM Global Benchmarking Platform

Het ICHOM Global Benchmarking Platform gaat gebruik maken van ‘machine-readable’ versies van de ICHOM Standard Sets. Deze maken implementatie eenvoudiger, beperken de registratielast en vormen hiermee de basis voor wereldwijde benchmarking.

Het platform stelt zorgaanbieders in staat om de belangrijkste uitkomsten voor de patiënt te vergelijken met andere zorgaanbieders, nationaal en internationaal.

Meer informatie op onze engelstalige ICHOM pagina