Centrale financiering voor DICA – MRDM programma ‘Koppelingen 2020-2021’. Programma verhoogt kwaliteit van data, vermindert registratielast en verlaagt kosten batchaanlevering voor zorginstellingen.

In 2020 is het programma ‘Koppelingen 2020-2021’ door DICA en MRDM opgezet. Binnen het programma worden verschillende databronnen gekoppeld. Dit verhoogt de kwaliteit van de DICA-data, verlaagt de registratielast binnen de ziekenhuizen en past in de doelstelling van DICA en MRDM om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Vanaf 2021 worden alle onderdelen uit het programma centraal gefinancierd door Stichting DICA en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De koppelingen hebben betrekking op data rondom mortaliteit, pathologie, endoscopie, radiotherapie en heupfractuur/gewichtsprothesen. Voor zorginstellingen betekent de centrale financiering dat MRDM geen abonnementskosten (meer) in rekening brengt voor batchaanleveringen die binnen de scope van het programma Koppeling 2020-2021 vallen.

Via deze link leest u meer over de vijf onderdelen uit het programma ‘Koppelingen 2020-2021’ en de stappen die daarin zijn gezet.