DICA actualiseert 17 registraties met COVID-19-module

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op de zorg. DICA heeft daarom een COVID-19-module ontwikkeld waarmee de consequenties van de coronacrisis voor diagnostiek, behandeling en uitkomsten van non-COVID-19 zorg gemeten worden. De module bestaat uit een beperkte vragenlijst, die informeert naar (de verdenking op) COVID-19 besmetting van patiënten. Met deze update in de registraties ontstaat actuele en betrouwbare kwaliteitsinformatie over de geleverde zorg. Op basis hiervan kan de zorg over 2020 geëvalueerd en verder verbeterd worden.

Registraties kunnen per 14 augustus de COVID-19-module inzien. De resultaten worden via het Codman Dashboard teruggekoppeld aan ziekenhuizen en zorgverleners.

Zorgevaluatie en zorgverbetering

Kwaliteitsregistraties leveren data over het handelen van zorgverleners en vormen de basis voor zorgevaluatie en –verbetering. “De coronacrisis heeft een enorme impact op het reguliere zorgaanbod en kan de huidige resultaten van kwaliteitsregistraties beïnvloeden”, stelt dr. Michel Wouters, Hoofd Wetenschappelijk Bureau DICA.

“Door de COVID-19-module blijven data uit 17 kwaliteitsregistraties van DICA actueel. Door deze data weer slim en efficiënt in te zetten, kunnen we zowel de maatschappelijke- als zorgeffecten van de coronapandemie voor de non-COVID-19-zorg in kaart brengen en beter begrijpen,” zegt Wouters.

Hergebruik

Bestaande gegevens over vastgestelde SARS-CoV-2 besmettingen worden zoveel mogelijk hergebruikt en de module sluit aan op bestaande standaarden. Zo kunnen ziekenhuizen de resultaten die zij tijdens de coronacrisis hebben geleverd aan de NICE-registratie, hergebruiken om de Covid-19-module in te vullen. Vanuit de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) worden exports beschikbaar gesteld aan de ziekenhuizen die weer worden doorgestuurd naar MRDM, dataverwerker namens zorgaanbieders.

De module is met behulp van een subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) ontwikkeld.

Meer informatie? Ga dan naar de supportpagina.