Endoscopie-registratie: internationaal voorbeeld voor automatische data extractie

Afgelopen maand is in het wetenschappelijk tijdschrift Gastrointestinal Endoscopy een artikel verschenen over de succesvolle automatische data extractie voor de DGEA (Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit). MRDM is vanaf aanvang betrokken geweest bij het opzetten en onderhouden van de technische infrastructuur. Daarbij is samenwerking gezocht met de drie leveranciers van endoscopie-systemen in Nederland (Olympus, RVC en Chipsoft). Het resultaat is een volledig automatische koppeling tussen de endoscopiesystemen en MRDM, waar de data wordt verwerkt en gebruikt in de klinische registratie en informatieproducten (Codman).

De DGEA-registratie heeft als doel inzicht in de kwaliteit van coloscopieën te verkrijgen en verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. Het uitgangspunt is daarbij dat de registratielast tot een minimum beperkt moet blijven. Van 2016 tot 2019 hebben 48 ziekenhuizen op vrijwillige basis geparticipeerd in de DGEA. Daarbij is van 275.017 patiënten informatie over 313.511 colonoscopieën geregistreerd. De resultaten van deze studie laten zien dat het haalbaar is om een kwaliteitsregistratie te voeren met een uniforme dataset, zonder additionele administratielast voor zorgprofessionals.

De DGEA een schoolvoorbeeld is van een kwaliteitsregistratie zonder registratielast voor het ziekenhuis. En dat is precies de strekking van deze publicatie, die al heeft geleid tot internationale interesse voor de door MRDM ontwikkelde oplossing. Het artikel is te lezen via PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32057727/.