Hoe een landelijk kwaliteitsregister de perioperatieve zorg kan verbeteren

person

Interview met Seppe Koopman – Anesthesiologist, Maasstad Hospital, Rotterdam

Kunt u zich kort voorstellen?

Kort gezegd leveren wij anesthesie aan patiënten. Ik verleen anesthesie aan patiënten. Daarnaast werk ik aan de implementatie van een kwaliteitsregister voor de anesthesiologische zorg die we dagelijks verlenen. Daarmee kunnen wij enerzijds onze prestaties  benchmarken en anderzijds leren van ervaringen en inzichten.

Wat is perioperatieve zorg?

In bredere zin leveren wij anesthesie aan een patiënt. Wij zorgen er dus voor dat de chirurg of andere operatiespecialist een patiënt kan opereren en dat de patiënt zich tijdens de ingreep op zijn gemak voelt. Wij hebben verschillende middelen om de patiënt te verdoven, afhankelijk van de voorkeur van de patiënt, de verwachte postoperatieve zorg en de beweeglijkheid van de patiënt. Wij kunnen een algemene, lokale of regionale techniek toepassen. Het doel is de patiënt zo comfortabel mogelijk te houden tijdens de ingreep. Wij bieden uitstekende zorg, maar streven voortdurend naar het verbeteren ervan. Wetenschappelijk bewijs is hiervoor niet altijd toereikend. We willen dan ook graag best practices identificeren om van elkaar te leren. Hoewel er meestal meer dan één anesthesist tegelijk in een ziekenhuis werkt, hebben we weinig inzicht in hoe onze collega’s presteren en hoe eigen prestaties samenhangen met die van collega’s.

Is dat de reden waarom u dit kwaliteitsregister wilde starten?

Ja, we hebben al twee kwaliteitsregisters opgezet (opgesomd hieronder) voor subspecialismen, maar een algemeen perioperatief kwaliteitsregister hadden we nog niet.

  • behandeling van chronische pijn (subspecialisme)
  • neuromodulatie (subspecialisme)- perioperatieve zorg (algemeen)

“Als je niet weet wat je doet en hoe goed je het doet, heb je geen recht om het te doen” zegt Professor Sir Bruce Keogh, Medisch Directeur van de Britse National Health Services. We willen graag weten hoe we presteren, en we willen graag laten zien wat de kwaliteit van onze zorg is.”

Seppe Koopman
Wat voor impact probeert u te maken op het leven van patiënten?

Het niveau van de zorg die wij in Nederland leveren is al relatief hoog, zeker in vergelijking met andere landen. We hadden onlangs een coassistent uit Roemenië, en als je kijkt naar het verschil in beschikbare medicijnen/medicatie en perioperatieve monitoring, dan leveren we uitstekende zorg met de beschikbare middelen. We hebben ook een hoog opleidingsniveau tijdens onze stages. Maar je kunt de kwaliteit altijd verbeteren, en ik denk dat je altijd moet proberen de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Nu kennen we de kwaliteit van onze directe collega’s niet, laat staan onze collega’s in verschillende ziekenhuizen. Als we meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit, kunnen we beginnen met het identificeren van best practices, daarvan leren en die implementeren.

Op die manier kun je de kwaliteit die we allemaal leveren verbeteren en naar een hoger niveau tillen.

Naar welke aspecten kijkt u als het gaat om het verbeteren van de patiëntenzorg?

Voornamelijk het verbeteren van klinische uitkomsten in Nederland, In de toekomst zou internationale benchmark mooi zijn; er zijn grote internationale databases met anesthesiegegevens. Het zou heel waardevol zijn als we die kunnen vergelijken met onze gegevens.

Een belangrijk aspect van dit kwaliteitsregister is het bieden van een veilige leeromgeving voor clinici. De gegevens in dit register zijn bedoeld om de patiëntenzorg te verbeteren en niet voor managers en verzekeringsmaatschappijen. De individuele zorgverlener krijgt een dashboard waar hij/zij zijn/haar gegevens kan vergelijken met andere groepen, maar niet met andere individuen. Wij hopen de patiëntenzorg te verbeteren en tegelijkertijd een veilige leeromgeving voor zorgverleners te bieden.

Hoe kan het kwaliteitsregister een patiënt helpen tijdens of na een operatie?

Ik geloof dat al mijn lokale en regionale verdovingstechnieken vrij goed werken. Maar tot nu toe kan ik mijn overtuiging niet staven met gegevens uit de praktijk. Misschien heeft een van mijn collega’s een hoger succespercentage met zijn of haar lokale en regionale technieken, en kan ik mijn patiëntenzorg verbeteren door van mijn collega te leren.

Maar zonder gegevens is het altijd alleen maar een gevoel. En onderbuikgevoelens zijn soms juist, maar niet altijd.

Als je de kwaliteit van je lokale en regionale technieken kunt verbeteren en het succespercentage kunt verhogen, kun je de postoperatieve pijnbehandeling verbeteren. Met technieken die beter werken wordt de ervaring van de patient beter.

Wat zijn de volgende praktische stappen die u het komende jaar gaat nemen?

Op dit moment helpt MRDM ons om de technische aspecten van het kwaliteitsregister werkend te krijgen. Daarna moeten we verschillende ziekenhuizen aanmelden voor deelname aan het register en query’s ontwikkelen om automatisch gegevens uit onze systemen voor patiëntgegevensbeheer en elektronische patiëntendossiers te halen. Deze query’s zullen met andere ziekenhuizen worden gedeeld om de snelheid waarmee andere ziekenhuizen kunnen deelnemen te verbeteren. We zullen leveringsmethoden moeten testen en het dashboard zo laten werken dat het de gegevens oplevert waarin we geïnteresseerd zijn. MRDM is een geweldige partner die alle technische aspecten van het project mogelijk maakt.

Het doel is om een zo groot mogelijke landelijke dekking te krijgen; de ambitie is om in de komende twee jaar 50% van de ziekenhuizen aan te melden en binnen vijf jaar 100%. Dit kwaliteitsregister zal draaien op het DICA-platform (Dutch Institute for Clinical Auditing).

Wilt u leren van uw collega’s en de kwaliteit van de zorg voortdurend verbeteren?