MRDM bereidt zich voor op de IGC/DGC toetsing

MRDM is samen met een aantal van onze opdrachtgevers begonnen met de voorbereidingen voor de eerste toetsingsronde door de Data-Governance Commissie (DGC) en Inhouds-Governance commissie (IGC).

Met de start van de toetsing zetten we de eerste stappen in de uitvoering van het rapport van kwartiermaker Hugo Keuzenkamp. In dit rapport worden verschillende maatregelen voorgesteld met als doel betere regie in het kwaliteitsregistratie landschap. Wij kijken er naar uit om de uitvoering van het rapport de komende tijd verder vorm te geven samen met registratiehouders, het Shared Service Center (SSC), de DGC, de IGC, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut.

Adviezen door de Data-Governance-Commissie & Inhoud-Governance Commissie

De toetsingsprocedure zal resulteren in adviezen door de commissies rondom de inhoud en data-governance van een kwaliteitsregistratie. Begin juni zullen de eerste registraties van onze opdrachtgevers de toetsing starten, later in het jaar volgen meer registraties. De adviezen worden verwacht in 2024.

Vervolgstappen

Met de adviezen kunnen kwaliteitsregistraties een aanvraag indienen bij het Zorginstituut ter opname in het nationale register van kwaliteitsregistraties. Ook starten dan gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland rondom structurele financiering. Beide organisaties zijn momenteel bezig met het inrichten van de procedures.

Meer informatie over deze processen is beschikbaar op www.landelijkekwaliteitsregistratie.nl.  

Wij kijken uit naar de samenwerking met de diverse betrokken organisaties. Gezamenlijk zetten we eerste stappen richting een duurzaam kwaliteitsregistratielandschap.

Voor meer vragen over deze toetsing of de rol van MRDM kunt u contact op nemen met Hester van Hall