MRDM biedt sterk vereenvoudigde overeenkomsten aan na inspanningen samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen

Verbeterde bijlagen bij verwerkeroverenkomst, een nieuwe Hoofdovereenkomst en vereenvoudigde onderliggende contracten zijn het resultaat van overleggen tussen MRDM, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) van geselecteerde ziekenhuizen.

Als dataverwerker voor de zorg verwerkt MRDM dagelijks bijzondere persoonsgegevens in opdracht van zorgorganisaties. Hiertoe hebben alle ziekenhuizen en bijna alle klinieken in Nederland verwerkersovereenkomsten met MRDM gesloten. Naast de verwerkerovereenkomsten sluiten ziekenhuizen ook overeenkomsten voor andere diensten met MRDM. Die verscheidenheid aan contracten en overeenkomsten en de onduidelijke samenhang en hierarchie tussen die overeenkomsten leidden tot ongewenste complexiteit en een gebrek aan overzicht voor de zorginstellingen. MRDM heeft daarom de hiërarchie en de samenhang tussen de diverse contracten vereenvoudigd en verduidelijkt.

Om dit project tot een succes te maken, werd nauw samengewerkt met de NVZ en FG’s van verschillende ziekenhuizen. De voornaamste resultaten van het project zijn een standaard Hoofdovereenkomst en bijlagen bij de BOZ-Verwerkersovereenkomst. Daarnaast is een aantal dienstenovereenkomsten vereenvoudigd. Meer gedetailleerde informatie over het project is te vinden op de website van het NVZ Kennisnet.

Paul Crauwels, Directeur en Privacy Officer van MRDM is tevreden over de goede samenwerking tussen te partijen en het behaalde resultaat: ‘Er is een duidelijke en begrijpelijke behoefte vanuit zorginstellingen naar meer transparantie en grip op de data die zij delen met dataverwerkers. Standaardisatie en harmonisatie van overeenkomsten en procedures is een belangrijke stap die wij als dataverwerker kunnen zetten en die relatief weinig inspanningen van onze klanten vraagt. Zo kunnen we vrij eenvoudig voortbouwen op wat al stevig op poten staat.’

MRDM zal vanaf 1 juli 2021 stapsgewijs alle ziekenhuizen en klinieken benaderen over de nieuwe overeenkomsten. Wij verwachten medio 2022 de transitie naar de nieuwe overeenkomstenset volledig te hebben afgerond.

Let op: U kunt aangeven of MRDM u nu al mag benaderen voor deze transitie. Meldt u zich dan bij de unit Contract Management via contracten@mrdm.nl. Wij nemen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling.