MRDM in de media

Verschillende nieuwskanalen meldden op 30 maart 2019 dat MRDM patiëntgegevens opslaat op het Google Cloud Platform. In dit bericht een toelichting op deze keuze en op MRDM.

Over MRDM

MRDM verwerkt zorgdata in opdracht van de partij die wettelijk verantwoordelijk is voor die data, met een vooraf afgestemd doel. Ziekenhuizen geven MRDM opdracht om de gegevens te verwerken ten behoeve van kwaliteitsverbetering, kostenbeheersing en/of onderzoek. Dit is input voor verbetertrajecten, waar de patiënt belang bij heeft. MRDM bepaalt het doel nooit zelf.

Veilige omgang met privacygevoelige data is onze belangrijkste kernwaarde, wat in alle aspecten van de technologie en bedrijfsvoering is doorgevoerd. MRDM laat zich regelmatig extern auditen en heeft transparante afspraken met ziekenhuizen over de dienstverlening. In maart 2019 is MRDM opnieuw succesvol extern geauditeerd voor NEN7510 en ISO27001.

MRDM en veilige opslag in de cloud

MRDM host de data op het Google Cloud Platform op locatie Eemshaven. Hier is bewust voor gekozen, vanwege de hoge en aantoonbare veiligheidsstandaarden die het Google Cloud Platform hanteert.

Als grote leverancier van dataopslag, is Google veel beter in staat om hun infrastructuur te beveiligen en te beheren dan een kleinere partij. Gegevens worden ten allen tijden versleuteld opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Bovendien is Google Cloud Platform volledig gescheiden van de consumentendiensten van Google.

Google heeft zelf geen toegang tot de gegevens en is daartoe wettelijk ook niet bevoegd. Google kan dus zelf niets met de gegevens doen. De gegevens blijven in Nederland en vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving.

Afstemming met ziekenhuizen en andere stakeholders

MRDM betrekt alle stakeholders in de zorg bij haar werkzaamheden en procedures op het gebied van dataopslag en -verwerking. Als verwerker werken wij uitsluitend in opdracht van de zorginstellingen.

Privacy discussie

Data speelt een belangrijke rol in het continu verbeteren en betaalbaar houden van de zorg. Privacy is een groot goed. Daarom ondersteunt MRDM elke discussie over dit onderwerp en draagt graag bij met inhoudelijke kennis en expertise.

Het is goed dat de discussie wordt gevoerd of het wenselijk is dat een internationale hosting leverancier, met locatie in Nederland, Nederlandse gezondheidsgegevens mag opslaan. Hiermee maken we als Nederland bewuste keuzes op het gebied van privacy en security. MRDM draagt dan ook graag bij aan deze discussie.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de media stuur dan een mail naar servicedesk@mrdm.nl met onderwerp Media.