RIVM opent in samenwerking met MRDM het register voor gecombineerde leefstijlinterventies

Vanaf vandaag kunnen zorgverleners gegevens vastleggen in het GLI-register over deelnemers van de gecombineerde leefstijlinterventie. Door de verzameling van deze gegevens kan er door het RIVM-onderzoek gedaan worden naar de (kosten)effectiviteit van deze interventies en kunnen deelnemers door middel van deze interventie aan hun leefstijl werken. Zo vertalen wij samen data naar betere zorg.

Sinds januari 2019 valt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) onder de basisverzekering. Tot op heden hebben ruim 17.000 deelnemers aan dit programma deelgenomen. Tijdens de GLI wordt er door de zorgverleners aandacht besteed aan gezonde voeding, bewegen en andere factoren die een gezonde leefstijl kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld slaapgebrek en stress. Op deze manier kunnen deelnemers met overgewicht door middel van deze interventie aan hun leefstijl werken.

Doel van het GLI-register

In opdracht van het ministerie van VWS zal het RIVM de komende jaren de resultaten van de gecombineerde leefstijlinterventie nauwlettend in de gaten houden. Het RIVM zal door deze data kunnen aanschouwen of overgewicht van deelnemers afneemt of hun kwaliteit van leven toeneemt. Het GLI-register zal daarom bijdragen aan de effectiviteit van het GLI-programma en de doelmatigheid. De data zal daarom worden gebruikt om bestaande GLI-programma’s verder te verbeteren. Tweemaal per jaar zal het RIVM een rapport publiceren over de ontwikkeling van de GLI.

GLI-register

Het GLI-register is bedoeld voor beroepsbeoefenaren, aanbieders van het GLI-programma bijvoorbeeld fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, diëtisten of oefentherapeuten. Zij kunnen deelnemers inschrijven nadat daar toestemming voor gegeven is door de deelnemer. Het register bevat gegevens zoals leeftijd, geslacht, lengte en gewicht. Daarnaast staan er ook gegevens in over de reden voor verwijzing naar het GLI-programma, de zorgverlener en het GLI-programma dat gevolgd wordt. De gegevens zijn niet herleidbaar en worden voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Het GLI-register maakt het ook mogelijk dat zorgverleners inzage krijgen in de resultaten van hun eigen aanbod ten opzichte van dat van andere GLI-aanbieders in Nederland. Met deze informatie kunnen behandelingen in de toekomst verbeterd worden.

MRDM is trots ICT-partner

Het GLI-project is tot stand gekomen in samenwerking met MRDM. Wij hebben het register gebouwd en zullen de gegevens ook beheren. Hierbij leveren de zorgverleners de gegevens aan en beheert MRDM het register tot het eind van het project in 2025.

Meer weten over GLI? Ga naar: rivm.nl/gli