Van batch blocking naar record blocking fouten

MRDM spant zich voortdurend in om de registratielast rondom kwaliteitsregistraties voor ziekenhuizen te verlagen. Hiervoor biedt MRDM onder andere Connect services aan. Een onderdeel daarvan is de aanlevering van batches. 

Momenteel werkt MRDM aan verbeteringen voor deze batch aanleveringen. Zo hebben wij eind 2019 verbeterde invoerschermen van onze Secure Upload Facility gepubliceerd. Tegelijkertijd hebben wij ook onze Support Website gepresenteerd. Bovendien onderzoeken wij hoe wij het proces rondom test aanleveringen van batches kunnen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het beperken van het aantal iteraties voordat ‘op productie’ kan worden aangeleverd. 

Ook het proces van validatie, met name het vinden van ‘batch blocking’ fouten, is onlangs aangepakt. Bij de fouten ‘selected-option’ en ‘data type’ in een patiënt record keurt MRDM vanaf nu niet meer de hele batch af in de validatie. Vanaf heden excluderen wij de foute records bij het inlezen van de data in de registratie. Eventuele onderliggende records worden dan ook niet ingelezen. Deze fouten worden uiteraard wel in de validatierapporten getoond. Het is belangrijk om de fouten alsnog te herstellen, omdat het excluderen van deze records invloed kan hebben op de berekening van indicatoren. Voor ondersteuning bij de oplossing van deze fouten kunt u contact opnemen met onze Servicedesk

MRDM verwacht hiermee een flinke stap te hebben gezet in het efficiënter en gebruiksvriendelijker maken van de Connect service voor batch aanlevering. Als u vragen heeft over Connect, batch aanlevering of andere ‘niet-manuele’ aanlevering van data voor kwaliteitsregistraties, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze servicedesk: servicedesk@mrdm.nl.